Posts tagged Commerciële analyse
Heb jij het lef?

 

 

car-repair-362150_1920.jpg

APK en Health Check

We vinden het allemaal heel normaal dat we onze auto periodiek laten keuren en dat ons gebit eens per jaar wordt gecontroleerd. Ook ondergaan steeds meer mensen een algehele persoonlijke gezondheidscheck. Deze checks geven vooral inzicht in de technische staat van de auto respectievelijk in de gezondheid van de persoon. De uitkomsten van deze checks geven al dan niet aanleiding tot verbetersuggesties.  

Kwetsbaarheid & Lef

Onze gezondheid is ons zeer dierbaar en daarom zijn wij snel bereid ons daar op te laten testen. De algemene periodieke keuring (APK) van de auto zorgt voor een veilig gevoel, maar is ook een wettelijke verplichting. Hoe zit dat met het laten testen van de slagvaardigheid van je bedrijf of team? Hoe open sta je voor feedback hierop? Heb je het lef en de kwetsbaarheid om hiernaar te laten kijken, waarbij je een integraal beeld terugkrijgt van de performance van je bedrijf of team met verbetersuggesties en wellicht inzicht in blinde vlekken en verborgen of onbenut potentieel?

Performancescan

Door middel van de Performancescan maak ik de slagvaardigheid van jouw bedrijf of team inzichtelijk. De Performancescan bestaat uit de volgende onderdelen:

  1. Een intakegesprek;
  2. Een maatwerk online opinieonderzoek onder de medewerkers van je bedrijf of team (inclusief management/directie);
  3. Bestudering van de beschikbare strategische, tactische en of operationele plannen;
  4. De uitkomsten van het opinieonderzoek en de beschikbare plannen vormen de input voor diepte-interviews met enkele medewerkers en management- en/of directieleden;
  5. De output van de Performancescan is een praktisch leesbaar en bruikbaar document met (indien van toepassing) direct toepasbare interventies om de slagvaardigheid van je bedrijf of team verder te verbeteren.
  6. Optionele onderdelen van de Performancescan zijn:  (a) Observaties op ‘de werkvloer’, tijdens vergaderingen en/of tijdens klantgesprekken, (b) Diepte-interviews met klanten, (c) Diepte-interviews met ex-klanten en/of (d) een Klantpanel.

De primaire doelgroep voor deze Performancescan betreft bedrijven of teams (zowel btb als btc) die hun klanten bedienen via persoonlijke adviserende verkoop en die hun resultaten verder willen verbeteren op het gebied van groei in aantal klanten, omzet, rentabiliteit en medewerkers- en/of klanttevredenheid.

Return on Investment

De investering in de Performancescan bedraagt voor het maatwerk online opinieonderzoek, de bestudering van de beschikbare plannen, de interne diepte-interviews en de rapportage € 1.995,= (exclusief btw). Het betreft een introductieaanbod met een geldigheid tot 1-11-2018. De optionele onderdelen worden gefactureerd op basis van uurtarief.  De Performancescan is geen doel op zich, maar een middel om te komen tot betere resultaten. Graag help ik je hier verder bij.

Actie?

Ben je bereid je lef en kwetsbaarheid te tonen om de slagvaardigheid van je bedrijf en team verder te verbeteren? Klik dan hier voor het maken van een vrijblijvend adviesgesprek. Bel me vooral als je nog vragen hebt: 06-15346299.

Benieuwd naar wat ik nog meer voor je kan betekenen: neem dan een kijkje op deze webpagina.