Fijne zomervakantie, .... met leestip
mercedes-benz-2777645_1920.jpg

Vakantie!

De zomervakantie is inmiddels in volle gang, alleen regio Noord heeft nog een week toe te werken naar de welverdiende periode van rust. Een mooie tijd om afstand te nemen van de hectische dagelijkse wereld, zowel privé als zakelijk. De één kiest ervoor thuis te blijven en dagjes uit te plannen, de ander schaart zich in de files naar de costa’s. Kies je voor luxe of juist voor primitiviteit. Voor lekker niets doen en luieren of juist actief en het avontuur. Voor ieder wat wils.

Balans

Hoe je je zomervakantie ook besteedt, deze periode leent zich er goed voor om de balans op te maken. Ben je tevreden over de eerste helft van 2018? Hoe presteer je vergeleken met je jaarplan? Zit de pijplijn nog voldoende gevuld met mooie trajecten en heb je voldoende afspraken staan voor na de vakantie om direct weer lekker aan de slag te gaan. Wat is de reden van het succes of waarom loopt het niet zoals je wilt? Hoe zit het met jouw energie en die van je medewerkers. Zie jij of vindt jij de reden(en) voor verandering? 

Hoe dan te veranderen, een leestip…

Een leestip voor deze zomer, die je kan helpen bij dit reflectieve moment,  is het onlangs verschenen boek “de Ladder” van Ben Tiggelaar. Een makkelijk leesbaar boekje, dat mij meer inzicht heeft gegeven in de vraag ‘Hoe kom je tot nieuw gedrag en daarmee tot geslaagde verandering?’ De ladder staat symbool voor 3 stappen; (1) het na te streven doel, (2) het gedrag dat nodig is om dat doel dichterbij te brengen en (3) de support die nodig is om het gedragsvoornemen ook echt uit te voeren. Deze laatste stap is volgens Tiggelaar het stiefkindje bij veranderingen; support wordt in de praktijk het meest verwaarloosd. Je plant eerst de verandering van bovenaan de ladder (doel) naar onderaan de ladder (support). Na de planning ga je van start met de ladder en start je onderaan en werk je naar boven toe. Onderweg kijk je hoe het gaat en stuurt eventueel bij. Tiggelaar’s regel: plan één (ontwikkel)doel, één gedragsverandering en minimaal drie vormen van support.

Tiggelaar benoemt 3 ‘aanjagers’ van gedrag, te weten capaciteit (kan ik dit), motivatie (wil ik dit) en omgeving (lukt het hier). Alle drie ‘aanjagers’ zijn van belang om het gedrag te begrijpen of te veranderen. Waar zit bij jou de bottleneck of waar loop jij het grootste risico?

De performancescan

Graag help ik je bij in het inzichtelijk maken hiervan en bij het bepalen van de slagvaardigheid van jouw bedrijf of team. Dit doe ik door het inzetten van de performancescan. Deze performancescan, gebaseerd op het 7-S model van McKinsey, geeft een integraal inzicht in het aanwezige nog onbenutte potentieel van jouw bedrijf of team. Het geeft daarmee ook inzicht in de capaciteit, motivatie en omgevingsfactoren; de aanjagers van het (gewenste) gedrag. De performancescan geeft advies in welke interventies het meest effectief bijdragen aan de (bij)gestelde doelen, waarbij de ‘support-trap’ een dominante rol inneemt.

In mijn blog van augustus zal ik dieper in gaan op de performancescan. Geniet eerst maar eens lekker van je gezin/familie/vrienden, de mooie omgeving, het mooie weer, de rust of activiteit en ……. van de reflectiemomenten.

Zonnige groet,

Leo de Bever